Ramsbergsträffen Precision 2019

Ramsbergsträffen precision samlade 80 starter. Inteckningar i vandringspriserna gick i A-vapen till Lars Myrberg, Transtrands SKF Pistol med dagens hösta resultat 333 p, samme Lars Myrberg tar inteckningen i B-vapen på 332 p och C-vapen där gick inteckningen till Joakim Andersson, Sala PK med 332 p. Ramsberg fick en klasseger genom Daniel Albertsson som segrade i B1 med 311 p. Resultat med standardmedaljer.