I vänta på bättre tider!

Luftpistolskyttet får vila i väntan på ändringar i pandemiläget.
All tävlingsverksamhet är tillsvidare inställd enl. beslut från förbundet, detta beslut omprövas löpande och kan uppdateras. Vi återkommer om förändringar sker. Individuella träningar kan fortgå.
Förbundets beslut angående tävlingsverksamhet 2021