I vänta på bättre tider!

Luftpistolskyttet får vila i väntan på ändringar i pandemiläget.
Förbundets beslut angående tävlingsverksamhet 2021