Träningsskytte krut.

Nu startar vi med träningsskyttet för 2021
Vi låter de som inte har egna vapen komma och träna i första hand.
Håll avstånd i skjuthallen och vid markering. Träningsprogram 2021